Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie St. Lucas
De kerk   Welkom in de Sint Lucaskerk
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees de oude preken
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Colm
Doopfond
lees de oude colms
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenkingen 4 december 2016
Maria
Vandaag horen we een tweeduizend jaar oude stem die ons opnieuw de woestijn in roept.
   Lees meer... 
 
De kerk   Advent
Zonlicht
In de Westelijke Jordaanoever groeien veel kinderen op in onveilige en ongezonde woningen. lees verder
 
 
De kerk   Bijbelavonden
Doopfond
woensdag 14 december is de eerst volgende bijbelavond

lees verder
 
 
De kerk   Nieuwe Onze vader
Het Woord
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Jeruzalem
St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website

En vindt ook de andere kerken in Osdorp!