Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie St. Lucas
De kerk   Welkom in de Sint Lucaskerk
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees de preek van pater Paul Begheyn SJ
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Colm 14 mei 2017
Doopfond
lees de oude colms
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenkingen 21 mei 2017
Maria
In de laatste hoofdstukken van het evangelie van Johannes, in de afscheidswoorden van Jezus en het zogenaamde Hogepriesterlijk gebed is de liefde het grote thema.
   Lees meer... 
 
De kerk   Lunch na de viering
Zonlicht
Zondag 28 mei is het de laatste zondag van de maand en is er na de viering van 10.30 uur weer een gezamenlijke lunch. U bent allen van harte welkom!
 
 
De kerk   Rozenkransmaand
Doopfond
woensdag 17, 24 en 31 mei om 17.00 uur in de Lucaskerk.

lees verder
 
 
De kerk   Nieuwe Onze vader
Het Woord
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Jeruzalem
St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website

En vindt ook de andere kerken in Osdorp!