Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie St. Lucas
De kerk   Welkom in de Sint Lucaskerk
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees de oude preken
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Colm 12 maart 2017
Doopfond
lees de oude colms
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenkingen 19 maart 2017
Maria
Het Joodse volk trekt door de woestijn van pleisterplaats tot pleisterplaats.
   Lees meer... 
 
De kerk   Stille omgang
Zonlicht
zaterdagnacht 18/19 maart

lees verder
 
 
De kerk   Bijbelavonden
Doopfond
maandagen in de vastentijd om 20 uur

eerstvolgende: maandag 20 maart 2017

lees verder
 
 
De kerk   Nieuwe Onze vader
Het Woord
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Jeruzalem
St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website

En vindt ook de andere kerken in Osdorp!