Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Overdenking 7 mei 2017

4e zondag van pasen

Handelingen 2, 14a. 36-41
Johannes 10. 1-10

In het evangelie naar Johannes zegt Jezus: 'Ik geef mijn leven voor mijn schapen.' Met hart en ziel zorg hebben voor de medemens. De zorg waarin je je zelf geeft en daarmee ook zelf het leven vindt. Als je door de deur, die Jezus is, zijn Vaders huis binnen gaat, dan geldt de wet van de sterkste niet meer, niet de wet van ieder voor zich. Bij Jezus binnen geldt de zorg om de zwakken, het leven waarin iedereen tot zijn recht komt. Die wijze van leven neem je mee naar buiten als je door de deur, die Jezus is, zijn Vaders huis uitgaat. Ook daar buiten leef je dan met hart en ziel voor de medemens en voor al het levende. Dat is te zeggen, je streeft ernaar. Daarom heb je het telkens weer nodig om door de deur Jezus zijn Vaders huis binnen te gaan en zijn woorden in je op te nemen: ‘heb met hart en ziel zorg voor mensen en voor al het levende’. Zo proberen wij, ieder op zijn of haar wijze, bij te dragen aan waarachtig leven. Jezus: “Ik ben de deur van mijn schapen. Als iemand door Mij binnen gaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.”


J. Smiers
 

Archief:  Overdenkingen