Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Overdenkingen 25 juni 2017

12e zondag door het jaar

Jeremia 20, 10-1 Mattheüs 10, 26-33

Jeremia heeft als profeet de zware taak het Joodse volk het oordeel aan te zeggen en wel een oordeel dat niet meer afgewend kan worden. Naar profeten wordt nooit geluisterd en zeker niet naar een onheilsprofeet. De mensen bespotten en honen hem. We denken aan de woorden van Psalm 22: ”gehoond door de mensen, veracht door de buurt. Ik ben bespottelijk in aller ogen, ieder lacht me hoofdschuddend uit”. Jeremia staat op het punt dat hij niet meer wil profeteren. “Ik wil aan Hem (God) niet denken en in zijn naam niet meer spreken”. Maar dan wordt het binnenin Jeremia als een brandend vuur. Hij probeert te zwijgen maar het lukt niet. Jeremia kan niet zwijgen omdat het woord van God dat hij moet verkondigen sterker is. “Gij hebt mij overreed, Heer, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest”. God trekt Jeremia over zijn dode punt van twijfel heen en Jeremia belijdt dat God is als een geweldige held. De vervolgers van de profeet zullen struikelen en tot niets in staat zijn. God staat garant voor de gerechtigheid.
Hoe actueel. We horen van mensen die het onrecht niet kunnen aanzien en niet kunnen zwijgen omwille van de gerechtigheid en dit moeten bekopen met gevangenisstraf, marteling, ja zelfs de dood. Mensen die niet meer terug kunnen keren naar hun land omdat ze kritiek hebben op de regering. Martin Luther King, bisschop Romero en zoveel anderen die niet konden en niet wilden zwijgen.
In de evangelielezing van deze zondag horen we dat Jezus zijn discipelen uitzendt. In tegenstelling tot Jeremia verkondigen ze de blijde boodschap dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft boze geesten uit.” Tekenen van het Koninkrijk der hemelen dat nabij is. Maar ook met deze boodschap van heil zullen de discipelen op weerstand stuiten en voor gesloten deuren staan. Ondanks alles moeten zij en wij niet bevreesd zijn maar uitkomen voor ons geloof. Als wij partij kiezen voor Jezus dan zal Jezus ook voor ons partij kiezen bij zijn Vader.

Jan Verhoeven
 

Archief:  Overdenkingen