Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Overdenkingen 22 oktober 2017

Jesaja 45, 1-4-6
Matteüs 22, 15-21


“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt”. Ik denk dat het belangrijk is om deze uitspraak van Jezus heel te houden. We kunnen wat verder doordenken over dat oude woord ‘Beeldenaar’ die je op de geldstukken tegenkomt. Het verhaal spreekt over de belastingmunt die de beeltenis van de keizer draagt, die behoort hem dus toe.
In het verhaal komt ook de mens voor en de wegen die de mens moet gaan. Gods wegen, want je bent nu eenmaal zelf ook beeltenis van God, naar zijn beeld en gelijkenis geschapen met de opdracht om dat in je leven uit te beelden. Jezus wijst op dat beeld van de God die je heeft geschapen en in leven houdt van dag tot dag. Dat beeld dat je probeert vorm te geven in je omgaan met Hem in wie je misschien wel zegt te geloven.
Ook in het omgaan met mensen om je heen, niet alleen uit je vriendenkring maar ook met hen die ongevraagd en eventueel ongelegen je levenspad kruisen. Soms kom ik van die mensen tegen die zo open zijn, zo goed en zo mild in hun oordeel en spreken. Mensen zo wijs in al hun eenvoud met wie het goed omgaan is. Dan denk ik weleens: van wie hebben zij dat? Zou het misschien komen doordat ze vorm wisten te geven aan de beeltenis van God?


J. Smiers
 

Archief:  Overdenkingen