Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Overdenkingen 12 november 2017

Wijsheid 6, 12-16
Mattheüs 25, 1-13

Veel kennis hebben, veel weten, geleerd zijn, is iets anders dan het hebben van wijsheid. Wijsheid, ook in de Bijbel, is geen theoretische kennis maar gaat over het leven zelf in de betekenis van levenswijsheid, een bepaalde levenshouding. Mensen die niet geleerd zijn, kunnen vaak een grote levenswijsheid hebben. Kennis kunnen we leren maar wijsheid is een gave. Wijs is de mens die zich kan verwonderen, openstaan voor een werkelijkheid die groter is dan zijn verstand. We zien met onze ogen maar blijven steken aan de oppervlakte. Door de wijsheid zien we in de diepte, wordt ons zicht tot inzicht en verdieping. De grote denker Pascal spreekt over de geest van de geometrie (van de exacte kennis waar meten, weten is) en de geest van het hart die zijn redenen heeft die het verstand niet kent. Dit is de geest van het geloof die alle verstand te boven gaat.
In de Bijbel betekent wijsheid ook altijd verbonden zijn met God, leven met God en zijn Thora. In de Bijbel staat wijs tegenover dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, aldus de Psalmist. We kennen het verhaal van de rijke dwaas die alleen maar denkt aan zijn bezit en het vermeerderen daarvan en geen rekening houdt met zijn eigen eindigheid en met God.
We naderen het einde van het kerkelijke jaar en daarin past de evangelielezing van deze zondag over de vijf wijze en dwaze maagden. In sommige moderne vertalingen wordt gesproken over de verstandige en domme meisjes. Zo wordt de diepte uit de tekst gehaald. Wijs zijn heeft een fundamentele diepte die bij de betekenis van verstandig zijn, verloren gaat en evenzo met dwaas en dom. Iemand die in het dagelijks leven niet genoeg olie bij zich heeft voor zijn lamp is dom. Maar het gaat in dit verhaal om veel meer. De meisjes wachten op de Bruidegom en moeten waakzaam zijn. Als wij gehoor geven aan de roepstem van God dan zijn wij wijs zoals de eenvoudige vissers aan het meer die alles in de steek lieten en Jezus direct volgden.


J. Verhoeven
 

Archief:  Overdenkingen