Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Gemeenschappelijke vieringen Paulus en Lucas

Sinds zondag 10 juni 2018 houden de gemeenschappen van de Paulus en
de Lucas gemeenschappelijk de vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur.

De Lucas en de Paulus parochie gaan vanaf nu samen verder en zijn
onderdeel van de parochie van de Vier Evangelisten.
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur eucharistieviering in de kerk
Vr 9.30 uur eucharistieviering in de dagkapel

dinsdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Dominiek Deraeve sdb
vrijdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Colm Dekker
 

Vredesweek 2018

Onder het thema ‘Generaties voor Vrede’ houdt PAX van 15 t/m 23 september de
nationale actieweek voor vrede. Een week waarin PAX aandacht vraagt voor de gevolgen
van oorlog en voor de kracht van het samenwerken van jong en oud om te kunnen leven
in vrede. In deze vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de
verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te
trekken op de weg van vrede.
Jongeren bouwen aan een toekomst
Valentina Vanje Gagic was 21 jaar toen ze met man en zoontje uit Bosnië naar de enclave
Srebrenica vluchtte. Die geschiedenis kent u. Acht duizend mannen en jongens werden
op brute wijze vermoord. Na de val van Srebrenica besloot ze haar leven te wijden aan
het opbouwen van de vrede. In 1999 richtte zij samen met jongeren en vrouwen de
vereniging Sara-Srebrenica op. Hun doel was om de verschillende en verdeelde etnische
groepen bij elkaar te brengen om zo van elkanders verhalen te leren en de bestaande
problemen samen op te lossen.
Nu 18 jaar later is het initiatief van Valentina uitgegroeid tot 250 projecten. Met steun
van PAX wordt gewerkt aan verzoening en interetnische en interreligieuze
samenwerking tot het verminderen van onderlinge spanningen.
Valentina: “We moeten met het verleden leren omgaan om verder te kunnen en om
ervoor te zorgen dat onze kinderen en ook de toekomstige generaties in vrede kunnen
leven."
U kunt PAX en Valentina steunen door uw bijdrage te storten op
IBANNL03TRIO0390515000 t.n.v. PAX Utrecht.
Werkgroep MOV

Sams Kledingactie
Op zaterdag 13 oktober 2018 vindt de Amsterdamse kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor mensen in Nood plaats.
Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven op het volgende adres:
Osdorper Ban 130 bij de Lucaskerk.

Fotowedstrijd Kerkbalans
Dit jaar lanceert de actie kerkbalans voor de tweede maal een fotowedstrijd.
Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt? Inzenden tot 14 december 2018.
Meer info: kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/

Oecumenische studiedag “armoede in Noord-Holland” 21 september
Het gaat goed met Nederland, maar niet met iedereen. Dit maakt de situatie voor
mensen die in armoede leven nog schrijnender. Bijna 600.000 huishoudens hebben kort
of lang met armoede te maken. De groep die vier jaar of langer van weinig geld moet
rondkomen, neemt ondanks de economische groei nog toe.
Het Oecumenisch Platform Noord Holland organiseert op 21 september een
studiemiddag Goed voorbeeld doet goed volgen.
Op deze bijeenkomst vertellen verschillende mensen en organisaties over hun ervaring
met de aanpak van armoede: hoe kom je armoede op het spoor, hoe kun je signaleren
en mensen die van weinig geld rond moeten komen helpen. Er is in het programma ook
ruimte voor ontmoeting en uitwisseling tussen de deelnemers. Deze middag is ook de
start van het Oecumenisch Platform Noord-Holland de opvolger van de provinciale Raad
van Kerken in Noord- Holland, die op 1 januari 2017 is gestopt.
Vrijdag 21 september 2018
van 13.00 – 16.30 uur in het Diocesaan Missionair Centrum (Julianaklooster) te Heiloo
Aanmelden kan via de website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de
agenda aldaar vindt u het uitgebreide programma.


Kindernevendienst
De vakantie is voorbij dus starten we ook weer met de kindernevendienst.
Zondag 16 september a.s. is het derde zondag van de maand. Alle kinderen zijn dan van
harte uitgenodigd voor de kindernevendienst in de pastorie.


De verbouwing van de Pauluskerk
Vorige woensdag werd de bouwovereenkomst getekend met het bouwbedrijf Akerbouw
uit Uitgeest. Ook de bouwvergunning is door de gemeente afgeleverd.
Men zal nu zo snel als mogelijk aan de werkzaamheden beginnen. We zijn dus weer een
stap verder in het proces.