Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur Woord en Communieviering
Vr 9.30 uur Woord en Communieviering

vrijdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Colm Dekker en
pastor Dominiek Deraeve sdb

Zaterdagavondvieringen
Er zullen op zaterdagavond geen vieringen meer zijn in de Lucaskerk. Parochianen zijn welkom in de Pauluskerk.
 

ADVENTSACTIE VOOR MALAWI 2017.

De tijd van verwachting, de Advent is begonnen, en daarmee bereiden wij ons voor op het komend Kerstfeest.
De adventsactie wordt dit jaar gehouden voor moeders en kinderen met hiv.
In Malawi* is ruim tien procent van de bevolking besmet met het hiv-virus. Dat is vreselijk, maar daarbij komt nu ook de ernstigste voedselcrisis sinds jaren. De opwarming van de aarde is in dit land voelbaar aanwezig. Langdurige droogteperiodes, afgewisseld door overstromingen zorgen voor mislukte oogsten. Voor zwangere en pas bevallen, hiv-positieve, vrouwen én hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding.
Sant Egidio, een christelijke leefgemeenschap helpt de kwetsbaarste mensen in Malawi met het verbeteren van hun gezondheid.
Pastor Colm Dekker zal, na de gezamenlijke viering op 3 dec. in de Lucaskerk, aan de hand van foto’s vertellen en laten zien hoe Sant Egidio helpt.
Door de Werkgroep Missie en Ontwikkeling wordt er tijdens de gehele advent, na de zondagsmis, bij de deur gecollecteerd. Moeders en kinderen in Malawi hebben onze hulp nodig.
Van harte aanbevolen!
Werkgroep Missie en Ontwikkeling

*De Republiek Malawi, is een land in Afrika, heeft meer dan 19 miljoen inwoners en is een van de armste landen ter wereld. Kindersterfte is hoog en de levensverwachting ligt op 50,03 jaar. Er vallen ongeveer 68.000 doden per jaar door aids, en per dag raken ongeveer 250 mensen geïnfecteerd. Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook: hulpverleners zijn steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. Zo wordt er ingezet op de omschakeling naar gewassen die betere resultaten opleveren.
 

Bijbelavonden

Maandag 27 november komen 14 parochianen uit de Paulus, Lucas en Pancratius en de pastores Dominiek Deraeve en Colm Dekker bijeen in de parochiezaal van de Pauluskerk voor de eerste serie bijbelavonden ‘nieuwe stijl’, genaamd lectio divina. De leiding van deze avond is in handen van Eric Haelvoet SDB, een deskundige op het gebied van lectio divina.
Het wordt een prachtige avond waar we met elkaar het evangelie van de 1e zondag van de Advent ondergaan. Ondergaan in de zin van diep op je in laten werken en de betekenis ervan binnen laten in je eigen leven. Dat maakt het waard om mee te doen aan lectio divina.

Wilt u er de komende weken ook bij zijn dan bent u welkom op maandagavond 4, 11 en 18 december om 19.30 uur in Pauluskerk.

U hoeft niets mee te brengen want u krijgt de tekst van de Bijbel gekopieerd, zodat allen met dezelfde vertaling aan de slag gaan.
 

Gezinsdag op 16 december

Waarom een gezinsdag?
Het gezin is de kern van de samenleving, maar staat heel erg onder druk. In onze westerse cultuur hebben we het allemaal, en vooral de jonge gezinnen, erg druk. Daarom is het goed even stil te staan en nieuwe energie op te doen vanuit ons geloof. Zo kunnen we ontdekken dat in alle gewone dingen God aanwezig is.
De middag, waarin bezinning rond het gezin centraal staat, wordt begeleid door professor emeritus Roger Burggraeve sdb.
Wij nodigen u van harte uit voor deze gezinsdag op: 16 december 2017 in Lucaskerk, Osdorper Ban 130 Amsterdam. Aanvang 13.30 uur
De middag wordt om ca. 18.30 uur afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Voor kinderen zullen er eigen activiteiten zijn.

Professor Roger Burggraeve is salesiaan van don Bosco en priester. Sinds 2007 is hij emeritus-hoogleraar moraal van de Faculteit Theologie en Religiewetenschap, KU Leuven. In binnen- en buitenland wordt hij tot op heden zeer gewaardeerd als groot kenner van Levinas en als bijbelfilosoof.
Aanmelden : andy.jebarus@donbosco.be,
T 06 26841341
 

Van Dominiek Deraeve

Vorige zondag vierden we als parochie van ‘de vier Evangelisten’ samen eucharistie in de Lucaskerk. Het was een mooie start van een nieuw kerkelijk jaar, de aanzet van een mooie voorbereidingstijd op Kerstmis.
Ik was blij dat ik er zelf ook bij kon zijn, vier weken na mijn ongeval. Dank voor jullie warme onthaal! Wat me vooral heel gelukkig maakte was dat we met zovelen samen gevierd hebben. Het gaf me het gevoel dat we naar elkaar toe aan het groeien zijn. Toch niet onbelangrijk, nu de renovatie van de Pauluskerk er aan staat te komen. Samen vieren, samen koffie, thee of warme chocolademelk drinken, samen geïnformeerd worden over de Adventsactie. Het was over de hele lijn een positieve ervaring.
Ik kreeg van velen ook positieve reacties over het weekbulletin, waarin de informatie voor de beide gemeenschappen werd opgenomen. Dit deed ons met enkele mensen het initiatief nemen om dit in de toekomst te blijven doen. Zo informeren we elkaar en leren we elkaar beter kennen. Daarom zul je vanaf nu op de achterste pagina van het weekbulletin onder het logo van onze parochie ‘de vier Evangelisten’ informatie opgenomen vinden van de beide kerken. Wat mezelf betreft: ik hoop stilaan weer wat meer aanwezig te kunnen zijn. Dit zal eerst enkel in de weekendvieringen zijn, maar - na groen licht van de arts - ook bij andere gelegenheden. Het doet me elke keer goed bij jullie te kunnen zijn.
Dank je wel voor alle genegenheid, vriendschap en hulp.
pastor Dominiek Deraeve sdb