Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur Woord en Communieviering
Vr 9.30 uur Woord en Communieviering

vrijdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Colm Dekker en
pastor Dominiek Deraeve sdb

Zaterdagavondvieringen
Er zullen op zaterdagavond geen vieringen meer zijn in de Lucaskerk. Parochianen zijn welkom in de Pauluskerk.
 

Sams Kledingactie

Ook dit voorjaar vindt in Amsterdam de inzamelingsactie van Sam's
Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats.
Op zaterdag 28 april 2018 van
10:00 tot 12:00 uur kunt u uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven op het volgende adres:
Osdorper Ban 130 bij de Sint Lucaskerk.
 

Viering van de eerste H. Communie

Op vijftien april ontvingen vier kinderen van de parochie in de Pauluskerk voor de eerste maal de H. Communie. Het was iets waar ze reeds lang naar uitgekeken hadden. In een zestal catechesemomenten werden ze goed voorbereid om zeer bewust dit moment te beleven. Ook de ouders werden hierbij heel sterk betrokken. Het thema van de catechese was: ‘Door de poort’. Er was een echte poort waar tijdens elke catechese de kinderen geroepen werden om door te gaan: een poort van alle mensen, van de gedroogde tranen, van het samen eten, van de herinnering, … Deze poort was ook in de viering zelf aanwezig. Bij hun communie werden de kinderen en hun ouders geroepen om door de poort van hun H. Communie te gaan en zo de Heer te ontmoeten. In de vieringen werden liederen gezongen door de kinderen en door het koor, muzikaal ondersteund door Eline Duivelshof. Het was een vreugdevol gebeuren voor de kinderen, hun familie, maar zeker ook voor onze parochiegemeenschap die deze kinderen en hun gezin met open armen ontvangt en opneemt! Vorige zondag hadden we nog een evaluatiebijeenkomst en iedereen is het ermee eens: we moeten samen verdergaan. In het volgende nummer van ‘Het Goede Nieuws’ zal u een verslag kunnen lezen over hoe de kinderen en hun ouders zelf dit allemaal beleefd hebben.
Pastor Dominiek Deraeve sdb
 

Gezamenlijke viering in Paulus op 6 mei

In de activiteitenagenda van ‘Het Goede Nieuws’ staat dat op 6 mei Cirilo De Deus zijn eeuwige geloften als salesiaan van Don Bosco doet in Lucas, dit tijdens een gezamenlijke viering van Lucas en Paulus. Er is echter een probleem met zijn paspoort, waardoor hij België niet kan verlaten. Daardoor zal hij zijn geloften uitspreken op 20 mei in Hechtel (België), samen met een andere salesiaan (Huan, die afkomstig is uit Vietnam). Het is bijzonder jammer dat we dit gebeuren niet in onze parochie hier kunnen vieren. De gezamenlijke viering op 6 mei zal om deze reden niet plaatsvinden in Lucas, maar in Paulus om 10 u. We wensen Cirilo en zijn medebroeder Huan alle geluk en Gods zegen.
 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op donderdag 10 mei vindt het jaarlijkse dauwtrappen plaats voor de hele parochie. Vertrek om 8 u aan de Pauluskerk voor een uurtje wandelen of fietsen. Om 9 uur is er voor de deelnemers koffie, thee en hemelvaartbrood, zodat iedereen er daarna bij kan zijn in de eucharistieviering van 10 u. Van harte welkom.
Inschrijven is niet nodig!
 

Op weg naar één gemeenschap van ‘de Vier Evangelisten’

Stand van zaken
Het ogenblik van de start van de werkzaamheden nadert nu snel. Ondertussen worden er vele afspraken gemaakt met het bouwbureau, aannemer en onderaannemers over wat gebeuren moet. We zijn volop aan het inventariseren wat bewaard moet worden en wat weg mag. Wat weg mag wordt geruimd. Dit alles vraagt behoorlijk veel tijd van de mensen die hierbij betrokken zijn.
Ondertussen zijn de verschillende werkgroepen aan het overleggen hoe ze de groei naar één gemeenschap met de gezamenlijke werkgroepen kunnen bevorderen.
Het is voor een aantal mensen niet gemakkelijk om de stap van Paulus naar Lucas te zetten. Heel dikwijls is het verschil in afstand een probleem. Daarom wordt aan de kant van de Paulus de Christoffeldienst weer in het leven geroepen in de hoop zo iedereen mee te kunnen nemen die vervoer nodig heeft. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven: als passagier of als chauffeur. We doen hierbij ook een beroep op de parochianen van de Lucas. Wilt u van deze dienst gebruik of bent u bereidt om als chauffeur één of enkele mensen mee te nemen naar de Lucas, meldt u dan aan bij één van de pastores. Het is onze wens dat zoveel mogelijk parochianen niet in de steek gelaten worden maar kunnen deelnemen aan de activiteiten en vieringen van de parochie. We hopen dan ook dat velen positief op deze vraag zullen antwoorden. Het is niet gemakkelijk om het vertrouwde los te laten en de sprong naar iets nieuws te wagen. Als we het samen, met elkaar doen, dan lukt het ons wel. Alvast dank.
 

Meimaand – Mariamaand

De meimaand is traditioneel een Mariamaand. Het is een jarenlange traditie dat in die maand op de woensdagmiddag de rozenkrans wordt gebeden in de Lucas. We willen deze traditie in ere houden. Er zal dus ook dit jaar elke woensdag in de maand mei om 16.30 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) de rozenkrans worden gebeden. De eerste keer is op woensdag 2 mei.
Komt de woensdagmiddag niet goed uit dan is er op zaterdag om 12.00 uur gelegenheid om in de dagkapel van de Paulus de rozenkrans te bidden. De eerste keer is op 5 mei. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen bidden en aan Maria te vragen onze voorspreekster te zijn bij de Heer.