Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Gemeenschappelijke vieringen Paulus en Lucas

Sinds zondag 10 juni 2018 houden de gemeenschappen van de Paulus en
de Lucas gemeenschappelijk de vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur.

De Lucas en de Paulus parochie gaan vanaf nu samen verder en zijn
onderdeel van de parochie van de Vier Evangelisten.
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur eucharistieviering in de kerk
Vr 9.30 uur eucharistieviering in de dagkapel

dinsdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Dominiek Deraeve sdb
 

Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe

In veel landen zijn gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de
meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er ter plaatse mensen die zich inzetten
om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbaar
vervoer- en communicatiemiddelen.
In het vorige weekbulletin heeft u kunnen lezen hoe Tawanda met zijn
acht medewerkers zorg verleent aan kwetsbare landsgenoten. In het
armste deel van Zimbabwe zoeken zij in afgelegen dorpen naar zieke
en gebrekkige mensen die hulp behoeven. Dikwijls moeten zij daarvoor
uren lopen.
Op een van zijn verkenningstochten kwam Tawanda het jongetje Edward
van 7 jaar tegen. Door een verlamming kon hij zich amper bewegen.
Tawanda zorgde voor een rolstoel. Nu kan Edward met de juiste zorg
zelfstandig zitten en naar school gaan.
Tawanda:" Het vervoer is ons grootste probleem. Met een auto kan ik
wel vijf of tien bezoeken per dag afleggen maar lopend een of twee.
Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Op 25 en 26 augustus is er de deurcollecte en een week eerder worden
er folders uitgereikt. Met uw bijdrage hoopt MIVA aan Tawanda en zijn
teamgenoten twee auto’s te kunnen geven.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling
 

Bedevaart

Bedevaart naar O.L.V. ter Nood te Heiloo
Op woensdag 22 augustus a.s. zal, samen met de andere parochies uit
onze regio, de Mariabedevaart naar Heiloo plaatsvinden.

We gaan met een bus. Deelname in de kosten (busreis): € 15,00.

Het programma is als volgt:
10.15 u vertrek met de bus vanaf de Lucaskerk, Osdorper Ban 130
11.30 u rozenkransgebed in de genadekapel
12.00 u eucharistieviering in de genadekapel
12.45 u lunch in het Oesdom (zelf lunchpakket meenemen!)
14.00 u kruisweg
15.00 u vertrek naar Johannahoeve waar we gezellig met elkaar iets eten of drinken
17.00 u aankomst aan de Lucaskerk

U kunt zich nog steeds opgeven voor de bedevaart naar Heiloo op woensdag 22
augustus a.s.. We gaan met een bus. Deelname in de kosten (busreis): € 15,00. Ook
moet u zelf uw lunch meenemen. Drinken is ter plaatse verkrijgbaar.

We vertrekken om 10.15 u. vanaf de Lucaskerk, Osdorper Ban 130 en verwachten om ca.
17.00 u. daar weer terug te zijn.


GELIEVE VOORAF AAN TE MELDEN BIJ:
Helen of
pastor Dominiek Deraeve: dominiek.deraeve@gmail.com
of via de intekenlijst achter in de kerk.
 

15 augustus: Maria Tenhemelopneming

Woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming.
In vele landen is dit een vrije dag, maar niet bij ons. Toch nodigen
we je uit om dit hoogfeest niet zomaar voorbij te laten gaan. Het is een
gelegenheid om Maria te eren en te danken voor al het goede dat zij als
een moeder bij God voor ons doet. Je bent van harte uitgenodigd voor
de eucharistieviering om 9.30 u.

De week erop, is er dan de bedevaart naar Heiloo, eveneens in het
teken van dankbaarheid en gebed tot Maria.

Pastor Dominiek Deraeve