Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Rozenkransmaand

Oktober is traditioneel een Mariamaand. Op zeven oktober viert de Kerk het feest van de Rozenkrans. Oktober wordt daarom ook wel de rozenkransmaand genoemd. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het rozenkransgebed.
Door de verwijzing naar de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen en de geheimen van het licht bezinnen we ons, met het rozenkransgebed, op de kern van ons geloof: dat God, door het jawoord van Maria, mens is geworden.
Door het bidden van het rozenkransgebed verwijst Maria ons naar Jezus, maar tegelijk ook naar ons eigen leven. Ook wij ‘bewaren geheimen in ons hart,’ zoals zij. We kunnen er niet altijd met anderen over praten, we dragen ze als een last met ons mee. Gelukkig kunnen we met al die zorgen bij Maria terecht. Zij is een moeder die naar ons luistert, die ons troost, die ons helpt om door te zetten.
Vreugde en verdriet, ze deelt het allemaal met ons, want ze heeft het zelf allemaal beleefd. Daarom voelen we ons bij haar misschien wel het meeste thuis. Zij is daarmee het moederlijke gelaat van onze kerk.
Wij allen zullen met Christus verrijzen en het eeuwige leven binnengaan wanneer we standhouden in ons geloof en ons vertrouwen. Ook daarin is Maria ons als eerste gelovige voorgegaan.

Pastor Dominiek Deraeve sdb
 
Pagina's in deze sectie: