Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Salve Regina

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva,
tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen,
en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
 

Het gebed dat Jezus ons leerde:

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen
 

Vorige jaar

---------------------------------
=================================
---------------------------------
 

Gebeden advent

lees de gebeden in de advent-tijd:

http://www.marypages.com/AdventKaarsen.htm
 

Muziek heilige drie-eenheid zondag

253 o zalig licht
254 god in den hoog
255 ere zij aan god
257 halleluja1
258 halleluja2
259 halleluja3
 

Reisgebed

In de tijd waarin reizen een meer riskante onderneming was dan nu, had de liturgie van de Kerk voor mensen die een lange en belangrijke reis gingen ondernemen een itinerarium,
in een reisgebed voorzien:

Wees hen, Heer,
een bijstand in de strijd
en een verpozing op de weg,
wees hen een schaduw in de hitte
en een schuilplaats bij regen en kou;
dien hen tot wagen als zij vermoeid zijn
en tot schutting bij tegenslag;
wees hen een steunpunt als de baan glad is
en een veilige haven als hun schip averij mocht lijden;
zodat zij voorspoedig, onder Uw geleide,
het einddoel van hun reis mogen bereiken,
en veilig bij U, Vader,
eenmaal huistoe mogen keren.

Amen.


(bron: http://www.kuleuven.be)